0 332 342 53 81 - 0 533 335 50 01
0 332 342 53 81 - 0 533 335 50 01
Whatsapp Mesaj

>> Trafa Direkler

Direkler, iletim ve dağıtım hatlarında yaptıkları görevlere göre 5 gruba ayrılabilir.


1) Taşıyıcı direkler : (a) Normal taşıyıcı (b) Köşede taşıyıcı


2) Durdurucu direkler : (a) Normal durdurucu (b) Köşede durdurucu


3) Ayırım (Branşman) direkleri


4) Son (Nihayet) direkler


5) Özel Amaçlı Direkler : (a) Müşterek direkler (b) Transformatör direkleri (c) Ayırıcı direkleri (d) Aydınlatma direkleri (e) Atlama direkleri