.::  Trafa  Direkler  ::.

Direkler, iletim ve dağıtım hatlarında yaptıkları görevlere göre 5 gruba ayrılabilir:
1) Taşıyıcı direkler : (a) Normal taşıyıcı (b) Köşede taşıyıcı  2) Durdurucu direkler : (a) Normal durdurucu (b) Köşede durdurucu 3) Ayırım (Branşman) direkleri 4) Son (Nihayet) direkler 5) Özel Amaçlı Direkler : (a) Müşterek direkler (b) Transformatör direkleri (c) Ayırıcı direkleri (d) Aydınlatma direkleri (e) Atlama direkleri