.::  Teknik Bilgi .::.

.:: Direkler  TEDAŞ VE TEİAŞ Şartnamelerine uygun olarak 34.5, 154 ve 380 kw hatlara enerji nakiline uygun olarak üretilir.
.:: Demir Direkler: Alçak Gerilim Hattı, Orta Gerilim Hattı ve Alçak Gerilim Şebekelerinin Enerji Nakillerine uygun olarak üretilir.
.:: İmalatımızda çeşitli ebatlardaki köşebent demirler, NPU ve NPI kullanılmaktadır.
.:: Demir direkler; Boyalı ve kaynaklı olarak imal edilmektedir.
.:: Köşebent demirleri A tipi boyalı kaynaklı demir direk imalatında Kullanılmaktadır.
.:: Köşebent demirleri her tip ve boyda kafes direk imalatında Kullanılmaktadır.
.:: Köşebent demirleri trafo direk imalatında Kullanılmaktadır.
.::

Demir direkler ağaç direklere nazaran uzun ömürlüdür.

.:: Demir direkler beton direklere göre çok daha hafiftirler.